Person, Chair, Furniture, School, Restaurant, Cafeteria, Classroom, Room, Indoors

Web Developer

Žilina, Žilina Region, Slovakia

Web Developer

Žilina | Žilina Region | Slovakia

Účel / Stručná charakteristika pracovného miesta:
Pracovná pozícia technického vývoja zodpovedná za návrh a vývoj responzívnych webových prvkov a webu pre rôznych zákazníkov v súlade s aktuálnymi webovými štandardami. Zabezpečovanie dodržiavania štandardov kvality. Tvorba a udržiavanie dokumentácie. Spolupráca so všetkými zainteresovanými stranami potrebnými na vykonanie služieb.

Kvalifikácia a ďalšie požiadavky:
• Stredoškolské vzdelanie s maturitou.
• Aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni B2.
• Stredne pokročilá schopnosť používania aplikácií Microsoft Office.
• Pokročilé znalosti o webových technológiách.
• Základné znalosti lokalizačných procesov a nástrojov.
• Schopnosť efektívne a zrozumiteľne komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami.
• Pokročilá znalosť operačných systémov.
• Znalosť aspoň jedného programovacieho/skriptovacieho jazyka je výhodou.

Pracovná náplň / Úlohy:
• Návrh a vývoj webových prvkov pre interných alebo externých klientov.
• Komunikácia o pridelenom projekte a úlohách so všetkými zainteresovanými stranami za účelom úspešnej realizácie projektu a úloh.
• Návrh a implementácia technických úloh pre potreby projektového plánu podľa internej metodológie vývojového procesu, v súlade s požiadavkami zákazníka a cieľmi spoločnosti Lionbridge.
• Návrh a ustanovenie procesov a spôsobov spolupráce s novými zákazníkmi.
• Realizácia a kontrola technických úloh v súlade s projektovým plánom a projektovou dokumentáciou.
• Vyhodnotenie realizácie technických úloh projektu za účelom dosiahnutia požiadaviek zákazníka a cieľov spoločnosti Lionbridge.
• Vytváranie makier, skriptov a programov na uľahčenie, automatizáciu alebo optimalizáciu procesov.
• Starostlivosť o pridelené portfólio zákazníkov podľa internej metodológie konkrétneho technického procesu, v súlade s požiadavkami zákazníka a cieľmi spoločnosti Lionbridge.
• Implementácia pracovných procesov a nástrojov pre zvýšenie efektivity a kvality práce.
• Zaškoľovanie nových členov tímu v súlade s adaptačným programom spoločnosti Lionbridge a potrebami projektov.
• Príležitostná účasť na domácich a zahraničných pracovných cestách pre potreby plánovania, realizácie a vyhodnotenia projektov.
• Vytváranie a udržiavanie dokumentácie na zabezpečenie súladu s normami kvality.
• Spracovanie a aktualizácia projektových údajov a ich poskytnutie vedúcim zamestnancom pre efektívne riadenie spoločnosti Lionbridge.
• Vykonávanie činností, spracovanie a aktualizácia údajov v súlade s vnútornými predpismi spoločnosti Lionbridge.
• Plnenie ostatných úloh na základe pokynov nadriadeného a zamestnávateľa.

Start Your Application

Alert me about jobs like this

Not ?

Thank you, please complete your application on the following page.

Set Up a Job Alert

Not ?

Thank you

People Also Viewed

Tradutor

São Paulo State of São Paulo Brazil São Paulo, State of São Paulo, Brazil Language Services
Vaga para Tradutor A Lionbridge em São Paulo busca tradutor com experiência no mercado de localização. O tradutor será responsável por garantir excelência em qualidade linguística nos projetos, abrangendo uma ampla gama de clientes nos seguintes ...

Test Specialist

Warsaw Masovian Voivodeship Poland Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland Testing
Wymagania: • minimum roczne doświadczenie w kontroli jakości gier; • biegła znajomość rynku gier video i metodyk testowych; • bardzo dobra znajomość języka angielskiego; • wykształcenie wyższe lub średnie; • biegła znajomość narzędzi (MS Office, n...

Test Specialist

Warsaw Masovian Voivodeship Poland Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland Testing
Wymagania: • minimum roczne doświadczenie w kontroli jakości gier; • biegła znajomość rynku gier video i metodyk testowych; • bardzo dobra znajomość języka angielskiego; • wykształcenie wyższe lub średnie; • biegła znajomość narzędzi (MS Office, n...

Test Associate

Reading England United Kingdom Reading, England, United Kingdom Software Development
Lionbridge (UK) Limited are hiring a Test Associate to work on Video Games. This is an 18 month position in Reading, Berkshire. Monday to Friday 37.5 hours a week.Test Associate - Experienced tester executing hands-on testing of projectsThe Test A...

Lionbridge embraces equal employment opportunity and a diverse workforce, making hiring and employment decisions based on individual merits and talent without regard to any protected status.
If you believe you need a reasonable accommodation in the online job application process for a posted position, please contact us at careers@lionbridge.com for assistance.